Generalforsamling i Hillerød Jagtforening 2020

Referat af Generalforsamlingen kan ses her...

BEMÆRK:
Det er grundet myndighedernes krav om forsamlingsforbud på max. 50 personer indendørs, i år nødvendigt at tilmelde sig selve den ordinære generalforsamling, og ikke kun spisning.

Det bliver desværre først til mølle princippet. Jer der allerede har tilmeldt jer spisning, behøver ikke igen også at tilmelde jer til generalforsamlingen.

Tilmeldingsfristen er mandag den 19. oktober til petervinding@youmail.dk

INDKALDELSE:

Der afholdes ordinær generalforsamling i Hillerød Jagtforening d. 21. oktober 2020 kl. 19.30 i Selskov Stadions klublokaler på Selskovvej 76, 3400 Hillerød. Dagsorden jf. vedtægterne.

Der vil traditionen tro være spisning kl. 18:00.
Tilmelding til spisning til Peter Vinding på mail petervinding@youmail.dk senest den 5. oktober 2020.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formanden beretning.
 4. Uddeling af Danmarks jægerforbund 25 år nål.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 6. Indkomme forslag.

Anden behandling.
Bestyrelsen fremlagde ved sidste generalforsamling forslag til ændring af foreningens vedtægter vedrørende vedtægtsændringer.

I den gældende vedtægt står der:
"I tilfælde af forslag om vedtægtsændringer skal den fulde ordlyd af disse, fremsendes skriftlig til alle medlemmer". Bestyrelsen foreslår dette ændret til:

 "I tilfælde af forslag om vedtægtsændringer, skal den fulde ordlyd af disse, senest 2 uger forud for generalforsamlingen annonceres på foreningens hjemmeside/facebook og om muligt i foreningens medlemsblad".

Begrundelsen for denne ændring er at undgå betydelige portoudgifter til udsendelse af skriftlige ændringsforslag til alle medlemmer.

Bestyrelsen kommer med følgende vedtægtsændring
Flytte foreningens regnskabsår fra 1 september / 31 august til 1 januar / 31 december.

Begrundelsen for at flytte regnskabsåret er, så følger Hillerød jagtforening  Danmarks jægerforbund samt bankers regnskabsår

Forslag fra Mikkel Thøgersen Elbirk
Indkøb af liggende gåse skjul samt lokkere, som foreningen medlemmer kan låne. Enten til foreningens gåse jagter eller hvis medlemmer har lyst og mod til at prøve kræfter med denne jagtform, privat.

Se hele forslaget i bilag 1 her...

 1. Fastsættelse af kontingent & budget til godkendelse.
 2. Valg:

Følgende bestyrelsesmedlemmer, er på valg:

 • ​​​​• Jørgen Jacobsen: Ønsker genvalg.
 • • Martin Deren: Ønsker genvalg som suppleant.

Bestyrelse suppleanter:

 • • Knud Larsen: Ønsker genvalg.
 • • Poul Dissing ønsker at opstille til den ledige bestyrelse post.

Revisorer:

 • • 2 revisorer: Claus Danielsen samt Jacob Jønsson
 • • 1 revisor suppleant: Claus Piper.
 •  
 1. Uddeling af året krage / skade pokal 2020.
 2. Udtrækning af vindere til jagt i statsskoven 6 november 2020
 3. Eventuelt.

Vel mødt

Peter Vinding
Formand

Generalforsamling i Hillerød Jagtforening 2018

Generalforsamlingen fandt sted i Hillerød Jagtforening d. 24 oktober 2018 kl. 19 i foreningens klubhus: Stationsvej 1, Brødeskov, 3400 Hillerød.

Referat

Formandens beretning, regnskab mv.

Generalforsamling 2017

Hillerød jagtforening afholdt generalforsamling 15 november 2017 klokken 19.30.

Sted: klubhuset, Brødeskov Station, Stationsvej 1, Nr. Herlev.

Referat fra Generalforsamlingen

Hent Årsregnskab 2017 her

 

Generalforsamling 2016 i Hillerød Jagtforening

Onsdag den 12. oktober kl. 19.30 blev der afholdt generalforsamling

Præsentation givet på generalforsamlingen er tilgængelig her

Præsentation og formandens beretning.

Referat er tilgængeligt her:


Referat generalforsamling 2016

Kommentar til generalforsamling af Jens Mikkelsen

 

Årsregnskab er tilgængeligt her:

Årsregnskab Hillerød Jagtforening 2015-2016


 

 

 Generalforsamling 2015 i Hillerød Jagtforening

 FASAN_01.gif

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 19.30 i klubhuset, Brødeskov Station, Stationsvej 1, 3400 Hillerød

Vis Præsentation givet til generalforsamlingen 

Referat fra Generalforsamlingen

Årsregnskabet for 2014-2015 kan ses her

Underskrevet eksemplar af regnskabet er tilgængelig på generalforsamlingenNedenfor finder du Hillerød Jagtforenings referater og regnskaber fra tidligere Generalforsamlinger

 


 

Generalforsamling 2014 i Hillerød Jagtforening

 FASAN_01.gif

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag d. 22. oktober 2013 kl. 19.30 i klubhuset, Brødeskov Station, Stationsvej 1, 3400 Hillerød

Præsentation givet til generalforsamlingen kan ses her

Referat fra Generalforsamlingen kan læses her

Årsregnskabet for 2013-2014 kan ses her

Du kan se et filmklip fra Generalforsamlingen herGeneralforsamling 2013

Generalforsamling 2013 i Hillerød Jagtforening blev afholdt torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 19.30 i Klubhuset, Brødeskov Station, Stationsvej 1, 3400 Hillerød

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her

Her foreligger regnskabet: Klik her for at se regnskab

Læs om den konstiturede bestyrelse 2013 Læs mere her


 

 

 


 

Thumbnail Titel Filnavn Dato Oprettet Størrelse
PDF fil ikon Referat-af-generalforsamling-af-d-02-26-18.pdf Referat-af-generalforsamling-af-d-02-26-18.pdf 09.01.2020 437,56 KB
PDF fil ikon referat_generalforsamling_2011-10-13_pq.pdf 193_Referat_Generalforsamling_2011-10-13_PQ.pdf 17.10.2012 1.153,07 KB
PDF fil ikon referat_generalforsamling_2012-10-10_pq.pdf 196_Referat_Generalforsamling_2012-10-10_PQ.pdf 17.10.2012 301,20 KB
PDF fil ikon generalforsamling_2012-2013_referat.pdf 235_Generalforsamling_2012-2013_Referat.pdf 17.11.2013 1.060,18 KB
PDF fil ikon ordinr_generalforsamling_2015_referat.pdf 337_Ordinr_generalforsamling_2015_referat.pdf 25.10.2015 244,17 KB
PDF fil ikon referat_generalforsamling_2016.pdf 400_Referat_generalforsamling_2016.pdf 25.10.2017 242,93 KB
PDF fil ikon generalforsamling_hillerd_jagtforening_2017_referat_-_underskrevet.pdf 404_Generalforsamling_Hillerd_Jagtforening_2017_referat_-_underskrevet.pdf 18.12.2017 144,62 KB
PDF fil ikon referat_rsmde_hillerd_2018_underskrevet_af_dirigent..pdf 407_Referat_rsmde_Hillerd_2018_underskrevet_af_dirigent..pdf 05.02.2018 388,36 KB
PDF fil ikon referat__rsmde_2019_endeligt.pdf 426_Referat__rsmde_2019_endeligt.pdf 07.02.2019 195,39 KB
PDF fil ikon referat_af_generalforsamlingen_2019_underskrevet_af_dirigenten..pdf 441_Referat_af_generalforsamlingen_2019_underskrevet_af_dirigenten..pdf 18.12.2019 6.146,61 KB

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/