raageregulering.jpg

Regulering af rågeunger 2019

Så nærmer tiden sig, hvor der er mulighed for at regulere rågeunger. Rågeungerne må reguleres uden for reden fra 1. maj til 15. juni. Vi vil igen i år i samarbejde med Hillerød Kommune tilbyde regulering af rågeunger i Hillerød Kommune.

Der afholdes orienteringsmøde om årets rågeregulering, onsdag den 24. april 2019 kl 19.00 i Hillerød Jagtforenings Klubhus på Brødeskov Station.

Mødet er for alle interesserede i rågeregulering, dvs. både for de, der er interesserede i at deltage i den fælles regulering, og for dem der blot er interesserede at høre om regler, erfaringer osv., så mød op. Efter mødet udsendes en plan for reguleringen med holdinddeling, datoer, regler m.m. Reguleringen foregår i hold, hvor der til hvert hold er udpeget en holdleder.

Hvis du er forhindret i at møde op, men er interesseret i at deltage i reguleringen, bedes du kontakte mig inden mødet, så jeg kan få dig med i planen for reguleringen. Du skal oplyse navn, e-mail adresse og telefonnummer. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail, hvis du har spørgsmål.

Lidt omkring reglerne for reguleringen. Generelt følges reglerne i bekendtgørelsen om skadevoldende vildt. De vigtigste regler er:

  • Man skal være fyldt 18 år, inden man deltager i reguleringen.
  • Man skal have et gyldigt jagttegn, med ret til at gå på hagljagt.Regulering af rågeunger på et område kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen (jeg sørger jeg reguleringstilladelser). Det er grundejeren, der skal søge reguleringstilladelsen.
  • Kolonien skal være nærmere end 200 m på beboelse eller rågerne skal forvolde markskader.
  • Af sikkerhedsmæssige grunde benytter vi på den fælles regulering i Hillerød Kommune kun cal .22 salonriffel eller 5,5 mm (eller større) luftgevær.

Hvis du hører om beboere, som er generet af råger, hjælper Jægerrådet gerne ved regulering for at reducere reduceres.

Venlig hilsen

Jørgen Jacobsen
Reguleringskoordinator i Hillerød Kommune
E-mail: regulering@hillerodjagtforening.dk
Mobil: 6172 7028.


Reguleringen forgår normalt i Maj/Juni hvert år

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/