Forening - Øvrig information

Her finder du øvrig information til vores medlemmer

Er din mail adresse opdateret?

Jeg vil meget gerne opfordre de enkelte medlemmer til at checke om deres mailadresse og andre profiloplysninger er opdateret hos Danmarks Jægerforbund.

Postmail

Når vi udsender vores Medlemsblad Rævehagl eller rundsender nyhedsbreve, så sker det på baggrund af udtræk fra Danmarks Jægerforbunds medlemsdatabase.

Vi har fra tid til anden behov for at søge en hjælpende hånd iblandt vore medlemmer, eller vi har ledige pladser på nyjægerjagter eller på foreningsjagter, som følge af afbud.  I sådanne situationer er det vigtigt at vi hurtigt kan komme i kontakt med medlemmerne.   Det har været svært at få pladser besat, på grund af manglende mailadresser.

Så derfor .....   Check jeres profiloplysninger

Du skal bruge dit medlemsnummer - se på seneste udgave af Jægeren og dit postnr.

Klik her for at  få adgang til dine oplysninger

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/