Hillerød Jagtforenings jagttegnskole 2022

Bemærk: Næste hold opstartes i november 2022

Kom og vær med på et af landets bedste jagttegnskurser. Vores elever har historisk en meget høj beståelsesprocent. Et jagttegnskursus sætter dig ikke bare i stand til at bestå jagtprøven, men giver også en indsigt i naturen og anvendelsen af denne.

Formål
At uddanne jægere og sætte disse i stand til at bestå jagttegnsprøven. Herunder give en grundig indføring i jagtens udøvelse, sikkerhed, sprog og traditioner.

Hvem kan tage jagttegn
Alle der min. fylder 16 år i 2022

Indhold
På kurset gennemgår vi alt der er nødvendigt for at bestå jagttegnsprøven. Dette omfatter bl.a.

  • Vildtkending
  • Vildtbiologi
  • Jagtlovgivning
  • Natur & Vildtpleje
  • Jagthunde
  • Våbenkendskab og sikkerhed
  • Jagtformer og jægerhåndværk 

Som en indlejret del af kurset, er det obligatoriske våbenkursus, der både omfatter teori og praksis. Den praktiske del foregår på skydebane, hvor der både trænes skydning til lerduer, sikkerhed og afstandsbedømmelse.

Hvor og hvornår
Undervisningen foregår normalt på Skovskolen i Nødebo, vi planlægger start onsdag d. 18. november 2020, men dette er ikke endeligt aftalt endnu. Herefter løber kurset frem til midten af april, hvor jagtprøverne begynder. I marts måned er vi på skydebanen, hvor der ud over skydning til lerduer, trænes sikkerhed og afstandsbedømmelse.

Tilmelding
Tilmelding foregår ved fremsendelse af E-mail til: jagttegn@hillerodjagtforening.dk indeholdende: Navn, Adresse, Tlf, E-mail samt CPR nr.

Pris og betaling
Kurset koster kr. 3.500 incl. undervisningsmaterialer. Derudover inkluderer betalingen deltagelse i den frivillige jagtprøve i april. Betalingen omfatter ikke patroner og lerduer ved den obligatoriske skyde undervisning. Dette beløber sig normalt til ca. 4-500 kr.

Betaling for kurset skal ske senest på første undervisningsdag ved bankoverførsel til: Jyske bank, reg nr. 5064 konto 1374801

jagttegn@hillerodjagtforening.dk

jw_thumbnail_ibk5174.jpg Underviser
Jørgen Westphael
Tlf: 4025 3897

 

 

 

ik_thumbnail_dsc_2016.jpg Underviser
Ib Kammersgård
Tlf: 2041 9553

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/