edderfugl.jpg
Kutterjagt 

Bestyrelsen i Hillerød Jagtforening arbejder for at give jagtmuligheder til medlemmerne af foreningen. Jagten på søterritoriet er fri for alle med fast bopæl i Danmark. For at give medlemmerne af Hillerød Jagtforening mulighed for at dyrke havjagt vil foreningen, hvis der er tilslutning hertil, arranger ture i efteråret og hen over vinteren.

NÆRMERE HEROM SENERE 

Tilmelding:

Deltager antal skal oplyses mindst 21 dage inden turen af hensyn til planlægning af både.,

Gerne en forhånds tilkendegivelse før aktuelle dato..

Der betales ved tilmelding. Pengene kan ikke refunderes ved manglende deltagelse på havjagten. Konto for betalingen:Arbejdernes Landsbank - Reg.nr. : 5358 - Kontonr. : 00333964

Vi skal bruge dit navn, mobil nr og email for eventuel aflysning.

Medbring:

Det eneste jægeren skal medbringe er godt humør, relevant haglgevær, hagl patroner evt. nr.3 hagl, jagttegn

Drikkelse og snack på turen

Vildt:

Der forventes hav jagt på skudstærke Edderfugle, men andet jagtbart kan forkomme.

Tilmelding:

 Hillerød jagtforening kontaktpersoner.

Søren Houlkær. TLF 2094 8316.

Mail: ms.holkjaer@youmail.dk

Michaell Jørgensen. TLF 3023 5462

Mail: mjinternetpost@gmail.com

VEJRLIG:

Aflysning grundet vejrlig eller andre indtrufne omstændigheder bliver givet til den person som står som turleder for den aktuelle tur. Senest KL 1900 aftenen førturen, der finder ikke betaling sted i sådanne tilfælde, hvorfor betalingen refunderes. Det er turlederens ansvar at give de tilmeldte besked om aflysningen.

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/