edderfugl.jpg
Kutterjagt 

Bestyrelsen i Hillerød Jagtforening arbejder for at give jagtmuligheder til medlemmerne af foreningen. Jagten på søterritoriet er fri for alle med fast bopæl i Danmark. For at give medlemmerne af Hillerød Jagtforening mulighed for at dyrke havjagt vil foreningen, hvis der er tilslutning hertil, arranger ture i efteråret og hen over vinteren.

Tilmelding:

Deltager antal skal oplyses mindst 10 dage inden turen af hensyn til planlægning af både.

Tilmelding:

Tilmelding skal foregå til finnpou@live.dk (tilmelder du flere end dig selv bedes du oplyse samtlige navne.)

Betaling.

Der betales ved tilmelding. på mobil pay 61382890 Rikke Rosendal. Vi skal bruge dit navn, mobil nr. og e-mail for eventuel aflysning.

Pris:

Deltager pris for ikke medlemmer at Hundested Frederiksværk strand jagtforening er 450kr inkl.  forplejning. Medlemmer af Hundested Frederiksværk strand jagtforening betaler 350Kr.

Mødested:  

Strandjægernes klubhus ved Isefjorden 12.  3390 Hundested.

Medbring:

Det eneste jægeren skal medbringe er godt humør, relevant haglgevær, hagl patroner evt. nr.3 hagl, jagttegn -drikkelse og snack på turen.

Vildt:

Der forventes hav jagt på skudstærke Edderfugle, men andet jagtbart kan forkomme.

Vejrlig:

Aflysning grundet vejrlig eller andre indtrufne omstændigheder bliver givet til den person som står som turleder for den aktuelle tur. Senest KL 1900 aftenen før turen, der finder ikke betaling sted i sådanne tilfælde, hvorfor betalingen refunderes. Det er turlederens ansvar at give de tilmeldte besked om aflysningen.

Spørgsmål:

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Finn Poulsen på mail finnpou@live.dk eller Peter Vinding på mail petervinding@youmail.dk

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/