Foreningsaftener aflyst

Grundet Covid-19 er der ikke nogen planlagte foreningsaftener i øjeblikket.

 

agerhoene.jpg

FORENINGSAFTEN

 Markvildt

- hvad kan vi som jægere gøre for markvildtet
onsdag den 29. marts

Markvildtet omfatter blandt andet agerhøns og harer. De har det svært mange steder i Danmark og det er der flere årsager til. Som jægere bør vi bidrage til at opbygge og opretholde sunde bestande af det jagtbare vildt. Det kan gøres gennem biotop pleje, begrænset afskydning, regulering af rovvildt m.m.

Jens Ljungmann Pedersen fra Jægerforbundet kommer og fortæller om markvildtet, markvildtets vilkår, jægernes rolle, markvildtlav m.m. Henrik Kruse Rasmussen fra AGROVI vil være til stede og klar til at give input med landbrugets synspunkter. AGROVI er en del af Nordsjællands Landboforening de beskæftiger sig med rådgivning af landmændene. Det vil i mange tilfælde sige, at det er dem der rådgiver din jagtudlejer.

Biotop pleje kræver som regel en aftale med lodsejeren - vores jagtudlejer. Derfor vil det være en rigtig god ide, at du inviterer din jagtudlejer med til denne foreningsaften. Her kan I høre, hvad der kan gøres for markvildtet, og så har i et fælles grundlag for bagefter at drøfte, hvad i sammen kan gøre  for markvildtet på jeres revir.

Mød op den 29. marts. Det er sæsonens sidste foreningsaften. Som sædvanligt er det i vores klubhus på Brødeskov Station i Nørre Herlev, Stationsvej 1, 3400 Hillerød.

Vi starter klokken 19 og efter indlægget om markvildt er der kaffe, kage og jægersnak.

Vel mødt

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/