Hillerød Jagtforenings statutter for Krage/skadepokalen.

 

Krage/skadepokal

Hillerød Jagtforening

§ 1

Pokalen uddeles hvert år på den ordinære generalforsamling i Hillerød Jagtforening til det fremmødte medlem som siden sidste ordinære generalforsamling på lovlig vis har nedlagt flest krager og skader.

§ 2

Antallet af nedlagte skader og krager dokumenteres ved, at det pågældende medlem medbringer højre ben fra de nedlagte fugle.

§ 3

Det vindende medlem opbevarer pokalen til næste ordinære generalforsamling. Pokalen kan ikke vindes til ejendom.

§ 4

Det vindende medlem modtager ud over pokalen 25 jagtpatroner.

§ 5

Alle medlemmer, der deltager i generalforsamlingen modtager som belønning en patron pr lovligt nedlagt skade/krage. Antallet af nedlagte skader og krager dokumenteres ved, at det pågældende medlem medbringer højre ben fra de nedlagte fugle.

§ 6

Reglerne for pokalen fastsættes af bestyrelsen for Hillerød Jagtforening og kan til enhver tid ændres. Ændringerne skal meddeles på førstkommende ordinære generalforsamling og træder først i kraft på dette tidspunkt.

 

Således vedtaget den 29. oktober 2014

Bestyrelsen for Hillerød Jagtforening

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/